Aviso n.º1/2019 – Lista de Candidatos Admitidos e Excluídos